עמדות טעינה לרכבים

עמדות טעינה לרכבים – קול קורא לרשויות מקומיות

קיימות שתי קבוצות של עמדות טעינה לרכבים די סי וכן איי סי, הפער ביניהן בפרט בקצב של טעינה אשר הן עשויות לספק. עמדת טעינה די סי הינה מהירה, בזרם ישיר, אשר עשויות לטעון כמאה קילומטר של נהיגה בין שבע לבין עשרים דקות, ביחס בזריזות המטען והלימות המכונית. עמדה זו מטרה להעניק שירות לקהל היעד בפרט במעבר בין עיר לעיר. באופן זהה לתחנה של דלק, למרות שעת הטעינה בה הינו רה אל מול תדלוק בתחנה של דלק. עמדות אלו עשויות להיות כרשת וודאית לאספקה של חשמל רצופה בנהיגה ממושכת וממעיטה את הטווח, בשל סייג של מרחק שהמכונית החשמלית עשויה לעבור בטעינה אחת, בין מאתיים חמישים וכלה בשלוש מאות קילומטר במכונית משפחתית ממוצעת. לעומת זאת, עמדות טעינה לרכבים של איי סי הן איטיות אשר עשויות לטעון בטרייה מלאה, בטווח של כמה שעות, בין שעתיים ואת יותר, ביחס אל מול גודל המטען והלימות של מכונית. עמדה איטית מקובל לבנות בבתי מגורים, חברות ובאזורים ציבוריים, כמו למשל – אזור בילוי, רחוב, או חניון וכיוצא בזה. אזורים בהם האוכלוסייה עוצרת לעת רבה במצב ספציפי, עמדה ציבורית עשוי לעזור לתושבים אשר לא קיימת להם אפשרות של עמדת טעינה היכן שהינם דרים.

בשנת 2018 יצא בהצהרה משרד האנרגיה ארבעה קולות קוראים לעזרה בתשלום של בניית עמדות טעינה עבור מכוניות חשמליות, כאשר המטרה המפורשת הינה בנייה של מינימום כאלפיים וחמש מאות עמדות של טעינה עד שלהי שנת 2020, שיהוו מבוזרות ברחבי מדינת ישראל ובאזורים בעלי דמות ייעודית. עמדות טעינה למכוניות חשמלית עשויות להיות התשתית של טעינה התחלתי באוכלוסייה ויובנו בכבישים מהירים, במקומות עבודה, בשטחי רשויות מקומיות, במוקדי אוכלוסייה וכן בקניונים.
קול קורא לרשויות מקומיות – 

יותר מכשלושים רשויות מקומיות בכל רחבי מדינת ישראל הוענקה בידם קול קורא לעידוד עבור בנייה במרחב מוניציפאלי ציבורי עבור רשויות מקומיות עמדות איי סי עמדות טעינה סטנדרטיות אשר יועמדו על גבי מדרכות, בחניונים עירוניים וכיוצא בזה, הדבר מסתכם בכשבע מאות שלושים ואחד שקעים של טעינה, הדבר קורה בעידודו של משרד האנרגיה והמענק הינו כשבעה מיליון ₪.